Српски ћирилица Srpski latinica

 

Протокол 16 уз Европску конвенцију о људским правима

ПРОТОКОЛ БРОЈ 16 УЗ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА Преамбула Државе чланице Савета Европе и друге Високе стране уговорнице... детаљније


Преузимање докумената:

Протокол 15 уз Европску конвенцију о људским правима

28.04.2013. ПРОТОКОЛ БР. 15 КОЈИМ СЕ МЕЊА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА Преамбула Државе чланице Савета Европе и друге Високе стране...  детаљније

Извештај о пресудама Европског суда у Стразбуру - неизвршење судских пресуда -

5.07.2012. Извештај о пресудама Европског суда у Стразбуру - неизвршење судских пресуда -   детаљније

Реформа Европског суда за људска права

12.04.2012. Декларација из Брајтона Преузми документ - српски Преузми документ - english Декларација из Интерлакена Преузми документ - српски Преузми документ...  детаљније

Преведен Водич о прихватљивости представки пред Европским судом за људска права на српски језик.

31.01.2012. Преведен Водич о прихватљивости представки пред Европским судом за људска права на српски језик. Преузми документ   детаљније

Округли сто „Уклањање препрека за извршавање националних судских одлука и стварање претпоставки за ефикасну примену пресуда националних судова“

16.12.2011. (Тирана, 15 и 16. децембар 2011.год.) Округли сто под називом „Уклањање препрека за извршавање националних судских одлука и стварање претпоставки за ефикасну...  детаљније

Округли сто - Реформа Европског суда за људска прва и утицај праксе Суда на домаће реформске процесе и праксу

7.10.2011. Округли сто на тему „Реформа Европског суда за људска права и утицај праксе Суда на домаће реформске процесе и праксу“ одржан је 7. октобра 2011. године, на...  детаљније

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАСТУПНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР 2011. ГОДИНЕ ЈУН 2011. ГОДИНЕ

30.06.2011. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАСТУПНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР 2011. ГОДИНЕ ЈУН 2011. ГОДИНЕ Преузми документ (.pdf)   детаљније

Четири представке проглашене недопуштеним

19.01.2010. Бењоцки и други против Србије (п. 5958/07) Радин против Србије (п. 6561/07) Киш против Србије (п. 8093/07) Њергеш против Србије (п. 9162/07) Европски суд за људска права (Суд)...  детаљније

Одржан 67. састанак Управног комитета за људска права (CDDH)

8.04.2009. У Стразбуру је у периоду од 23. до 27. марта 2009. године одржан 68. састанак Управног комитета за људска права (CDDH). Састанком је председавала ко-заступница Турске пред...  детаљније

Осврт на извештај Европског суда за људска права о прегледу активности за 2008. годину

3.02.2009. Из прелиминарног годишњег извештаја за 2008. годину, а који Европски суд за људска права објављује почетком сваке године за претходну годину може се извести...  детаљније

Нови предмети (нове комуникације) у периоду јун 2008. године-јануар 2009. године

9.01.2009. 1. У првој половини 2008. године на одговор је достављено 18 предмета. Већина нових предмета односи се на породичне ствари (Дамјановић, Мићић, Цакић-Ивковић, М.В.,...  детаљније

Стање у предметима које Република Србија има пред Судом

9.01.2009. Број предмета против Републике Србије који су достављени на одговор Заступнику у 2005. години износио је 5 предмета, док је током 2006. године достављено 40 предмета....  детаљније

Извештај са 67. састанка Управног комитета за људска права (CDDH)

1.12.2008. У Стразбуру је у периоду од 25. до 28. новембра 2008. године одржан 67. састанак Управног комитета за људска права (CDDH). Састанком је председавала ко-заступница Турске...  детаљније

Правила Комитета министара за надзор извршавања пресуда и услова пријатељских поравнања

30.10.2008. Правила Комитета министара за надзор извршавања пресуда и услова пријатељских поравнања   детаљније

ПРЕПОРУКА Р (2004) 6

28.10.2008. ПРЕПОРУКА Р (2004) 6 Комитета министара земљама чланицама о побољшању домаћих правних средстава усвојена 12. маја 2004. на 114. заседању Комитета министара одржаном...  детаљније

ПРЕПОРУКА Р (2004) 5

28.10.2008. ПРЕПОРУКА Р (2004) 5 Комитета министара земљама чланицама о провери усаглашености предлога закона, постојећих закона и управне праксе са стандардима наведеним у...  детаљније

ПРЕПОРУКА Р (2000) 2

28.10.2008. ПРЕПОРУКА бр Р (2000) 2 Комитета министара упућена државама чланицама за преиспитивање или поновно отварање одређених предмета на домаћем нивоу по изрицању...  детаљније

Европска конвенција за заштиту људских права

27.10.2008. Европска конвенција за заптиту људских права и основних слобода са изменама предвиђеним Протоколом 11 и с протоколима 1, 4, 6, 7, 12 и 13.   детаљније

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАСТУПНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕД ECHR ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2008.ГОДИНЕ

26.06.2008. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАСТУПНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕД ECHR ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР 2008. ГОДИНЕ ЈУН 2008.ГОДИНЕ Преузми   детаљније

Извештај са 66. састанка Управног комитета за људска права (CDDH)

31.03.2008. У Стразбуру је у периоду од 25. до 28. марта 2008. године одржан 66. састанак Управног комитета за људска права (CDDH). Састанком је председавала ко-заступница Турске пред...  детаљније

Осврт на статистички извештај ECHR (2007)

29.01.2008. ОСВРТ НА ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА О ПРЕГЛЕДУ АКТИВНОСТИ ЗА 2007. ГОДИНУ Из извештаја који Европски суд за људска права објављује почетком...  детаљније

65. састанак Управног комитета за људска права (CDDH)

13.11.2007. Извештај са 65. састанка Управног комитета за људска права (CDDH) ) и састанка државних заступника пред Европским судом за људска права одржаног од 6. до 9....  детаљније

Статистички подаци за 2005. годину о Суду

18.04.2007. Током 2005. године Суд је донео укупно 28581 одлука и 1006 пресуда. У односу на укупан број донетих одлука, у 728 одлука представка је брисана са листе предмета, у ...  детаљније

Информатор о раду заступника РС јун 2006 - јануар 2007

18.04.2007. ИЗВЕШТАЈ - ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАСТУПНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА (ПЕРИОД ЈУН 2006. ГОДИНЕ ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ) Преузми   детаљније

Статистички извештај о раду Суда за 2006. годину

17.04.2007. Укупан број одлука које је донео Суд у Стразбуру током 2006. године је 28321 (односно 28419). Такође, у току 2006 године је донето 1560 (1720) пресуда. Суд представку може...  детаљније

Добродошли на сајт Заступника РС пред ЕСЉП

12.06.2004. Србија и Црна Гора ратификовала је Европску конвенцију о људским правима и основним слободама у децембру 2003. године чиме су се стекли услови да се појединачне...  детаљније

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ