Српски ћирилица Srpski latinica

 

Четири представке проглашене недопуштеним

Бењоцки и други против Србије (п. 5958/07)
Радин против Србије (п. 6561/07)
Киш против Србије (п. 8093/07)
Њергеш против Србије (п. 9162/07)


Европски суд за људска права (Суд) је већином гласова 15. децембра 2009. године донео јединствену одлуку поводом представки које су одвојено поднели Нада, Владимир и Кристина Бењоцки, Иванка Радин, Ласло Киш и Шандор Њергеш, сви преко истог пуномоћника - адвоката Драгана Радина из Зрењанина и који су истакли повреду права на суђење у разумном року, са позивом на члан 6 став 1 Европске конвенције о људским правима.

Суд је поменутом одлуком ове представке прогласио недопуштеним због повреде правила поверљивости поступка преговора о пријатељском поравнању од стране адвоката. С обзиром да је овај поступак адвоката Суд окарактерисао као злоупотребу права на представку, сходно члановима 35 став 3 и 4 Европске конвенције за људска права, све представке су проглашене недопуштеним и скинуте су са листе случајева пред Судом.

Доносећи овакву одлуку Суд се руководио  следећим чињеницама, а на које је указао заступник током поступка: а) пуномоћник подносилаца је у штампи изнео детаље преговора о пријатељском поравнању („Зрењаниснке новине“ и „Дневник“); б) од Суда је био упозорен на поверљиви карактер преговора о пријатељском поравнању; в) подносиоци и адвокат су били дужни да поштују правила о поверљивости преговора о пријатељском поравнању и нису пружили ниједан убедљиви разлог због кога су пропустили да се повинују тим правилима.

Ова одлука указује да Суд стриктно поштује правила поврељивости поступка за поравнање, а сходно члану 38 став 2 и својој пракси која је цитирана у овом случају.

Бењоцки и други, Радни, Киш и Њергеш против Србије (5958/07, 6561/07, 8093/07 и 9162/07) (248.61 kB 2010-01-19 15:41:36)

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ