Српски ћирилица Srpski latinica

 

65. састанак Управног комитета за људска права (CDDH)

Извештај са 65. састанкаУправног комитета за људска права (CDDH)) и састанка државних заступника пред Европским судом за људска права одржаног од 6. до 9. новембра 2007. године.

У Стразбуру је у периоду од 6. до 9. новембра 2007. године одржан 65. састанак Управног комитета за људска права (CDDH). Састанком је председавао Заступник Холандије пред Европским судом за људска права Руланд Бекер, а учествовали су представници 43 земље, међу којима је био Славољуб Царић, заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права, као представник Републике Србије. У својству посматрача састанку су присуствовали представници Ватикана, Јапана, Европског комитета за правну сарадњу, Европског суда за људска права, ОЕБС, Међународне комисије правника (ICJ)  и Amnesty International. Испред Парламентарне скупштине Савета Европе у раду Комитета учествовали су Е. Јургенс и Е. Дремчевски, а извештаје су поднели и председавајући појединих комитета и радних група  (DH-PR,  DH-S-DDH, DH-S-АC).

Током овог састанка било је речи о различитим питањима, а посебно указујемо на следеће:

- усвојен је нацрт Препорука у вези са ефикасним извршавањем пресуда Европског суда за људска права. Нацрт препорука је резултат рада радне групе А у оквиру DH-PR (Комитет за унапређење процедуре пред Европским судом за људска права), у чијем саставу је активно учествовала и Република Србија.

- установљена је посебна група тзв. Reflection Group (CDDH-GDR), директно одговорна CDDH, чији је главни задатак да темељно истражује примену препорука садржаних у извештају Групе мудрих људи, утврђена је надлежност Групе и њен састав (група има 18 чланова, а њен председавајући је досадашњи председавајући CDDH - Р. Бекер, који је последњи пут председавао састанку CDDH, у оквиру свог другог мандата), као и термини састанака ове групе (два пута годишње). Током састанка размењена су мишљења са Патриком Тисијуном, бившим секретаром Групе мудрих људи у вези са приоритетима у раду Групе, који би требало да допринесу реформи Европског суда за људска права, без потребе да се врши измена Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода. Иначе, један од приоритета у раду ове групе односио би се и на израду нацрта Статута Европског суда за људска права.

- указано је на значај припреме нове декларације Комитета министара у вези са људским правима у мултикултурном друштву, чиме се бави посебна група GT-DEV-SM. Ова група, која треба да припреми конференцију на којој би се размотрили елементи потребни за наведену декларацију, до сада је одржала само један састанак, а током заседања CDDH презентован је и извештај ове радне групе. С обзиром на политички карактер наведене декларације CDDH је поздравио евентуални став који би Комитет министара заузео у вези са овим питањем.

- усвојен је извештај о акцијама које би Савет Европе требало да предузме у циљу унапређења положаја заштитника људских права и промоције њихових активности, а поред тога усвојен је нацрт декларације Комитета министара у вези  са овим питањем. Са друге стране, CDDH је узео у обзир примедбе представника Руске Федерације поводом овог питања, а које се своде на захтев за повећање одговорности заштитника људских права за поштовање националног законодавства у вршењу њихових активности.

- одлучено је да се продужи мандат Групи специјалиста за приступ службеним документима (DH-S-АC) и радној групи која се бави заштитом људских права у контексту убрзане процедуре азила (GT-DH-AS). У вези са радом групе DH-S-АC извештај је поднела Х. Једерблом, председавајућа ове групе, а CDDH је поздравио остварене резултате у изради нацрта Европске конвенције о приступу службеним документима. Поводом овог нацрта вођена је широка дискусија, како о методолошким, тако и о суштинским питањима. У вези са методолошким питањима истакнуто је да се мандат Групи поводом израде Explanatory report уз ову будућу Конвенцију треба ограничити до 30. марта 2008. године, с тим што ће се наведени извештај уз будућу Конвенцију детаљно разматрати на следећем састанку CDDH у марту месецу. Такође, у вези са суштинским питањима истакнуто је да би нацрт Конвенције требало прихватити онакав какав је тренутно, јер је резултат компромиса, што би довело до широке ратификације Конвенције. Чули су се и предлози за побољшање припремљеног текста Конвенције (на пример, приступ би се односио не само на документа извршне власти, већ и на документа друге две гране власти, регулисање питања у случају "ћутања администрације" итд.), а Србија је подржала предлог који је изнела Словенија у циљу веће транспарентности будуће Конвенције, на чему је инсистирала и Х. Дарбишир, извршни дирeктор невладине организације Access Info Europe. У сваком случају дискусија у вези са нацртом Конвенције биће настављена и на следећем састанку CDDH.

Поред наведених тема на 65. састанку CDDH било је речи и о појединим препорукама Парламентарне скупштине СЕ, даљој судбини DH-DEV (одложен избор председавајућег овог комитета за следећи састанак CDDH, прецизирање мандата, држање једног састанка годишње итд.), људским правима припадника оружаних снага, изборним питањима (изабран нови председавајући CDDH - Дениз Акчај, козаступник Турске пред Европским судом за људска права, изабран заменик председавајућег и чланови Бироа CDDH), активностима DH-MIN календару будућих активности CDDH и његових комитета итд.  

Иначе, 5. новембра 2007. године у Европском суду за људска права одржан је и састанак државних заступника пред Европским судом за људска права, са председником Суда, секретаром Суда и секретарима појединих одељења. Овакав састанак одржава се сваке две године, а овог пута било је посебно речи о пријатељском поравнању и једностраним декларацијама, концепту "пилот-пресуда", извршавању пресуда Суда и низу специфичних питања (продужавање рокова за подношење запажања, привремене мере, учешће интервенијента у поступку пред Судом итд.)

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ