Српски ћирилица Srpski latinica

 

Округли сто „Уклањање препрека за извршавање националних судских одлука и стварање претпоставки за ефикасну примену пресуда националних судова“

(Тирана, 15 и 16. децембар 2011.год.) Округли сто под називом „Уклањање препрека за извршавање националних судских одлука и стварање претпоставки за ефикасну примену пресуда националних судова“ одржан  је 15. и 16. децембра 2011. године у Тирани, Албанија.

Скуп је одржан под покровитељством Савета Европе и уз финансијску подршку Human Rights Trust Fund-а, чији су корисници земље код којих је изражен проблем неизвршавања правоснажних пресуда националних судова (Азербејџан, Албанија, БиХ, Молдавија, Србија и Украјина). Поред представника ових шест држава на скупу су учествовали представници још 27 држава чланица Савета Европе, а у чијој надлежности се налази извршавања пресуда Европског суда за људска права.

У име Републике Србије на Округлом столу су учествовавали представници радне групе Владе Републике Србије задужене за израду Акционог плана у вези са пресудама донетим у односу на дугове друштвених предузећа – Мишела Николић, члан радне групе, помоћник министра у Министарству економије и регионалног развоја, Милица Милановић-Траиловић, члан радне групе, судија Апелационог привредног суда и Славољуб Царић, председник радне групе, помоћник министра правде и заступник РС пред Европским судом за људска права, који је представио систем извршавања пресуда ЕСЉП у Републици Србији, са посебним освртом на случајеве који су тичу дуговања друштвених предузећа радницима, по правосанжним пресудама домаћих судова.

На округлом столу су размењена искуства у вези са системима извршавања пресуда Европског суда за људска права и њиховом усклађеношћу са препоруком Комитета министара Савета Европе 2008(2), која се бави питањем националних капацитета за ефикасно извршавање пресуда  Европског суда за људска права. Посебан акценат стављен је на координацију и сарадњу националних институција које се баве извршавањем пресуда Европског суда за људска права. Као примере позитивне праксе наводимо пример Холандије, у којој у случају доношења пресуде у којој се утврђује повреда Конвенције о људским правима због грешке домаћег правосуђа, Високи савет судства се састаје по хитном поступку у циљу разматрања мера око извршавања пресуде Суда, али и ради предузимања мера да се убудуће такве грешке не дешавају. Исто тако, добар пример координације су Аустрија и Немачка, у којима у сваком министарству или лендеру (покрајина) постоје координатори који се старају око пружања помоћи државном агенту око извршавања пресуда Европског суда за људска права. Нарочито је било речи о координацији око израде акционих планова у циљу извршавања пресуда, као и механизмима обезбеђења превода пресуда Суда и ширења сазнања у вези са тим пресудама.

Округли сто завршен је усвајањем закључака. Међу закључцима издвајамо препоруку државама да именују на националном и регионалном нивоу координаторе у свим министарствима који би могли да предузимају мере у циљу ефикасног извршавања пресуда; препоруку за устновљавање интер-министарских комитета или радних група у циљу израде акционих планова; информисање релевантних парламентарних комитета у вези са извршавањем пресуда, а у циљу њиховог укључивања у процес извршавања пресуда; промивисање дијалога посебно између координатора и највиших правосудних органа; укључивање невладиних организација, омбудсмана и других институција у области људских права у процес извршавања пресуда; давање публицитета процесу извршавања пресуда; установљење ефикасног система за превођење праксе Суда на матерње језике итд.

Текст препорука са Округлог стола одржаног у Тирани, 15. и 16. децембра 2011. године. (српски) (енглески)

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ