Српски ћирилица Srpski latinica

 

Донете две одлуке по четири представке поднете Европском суду за људска права против Републике Србије – све представке проглашене недопуштеним

Одлука по представкама бр. 34479/06 (Жарко Симић), бр. 43036/06 (Вид Малешевић) и бр. 43040/06 (Смиљка Малешевић)

Одлука по представци бр. 16735/02 (Ратко Рибић)

У наведеним одлукама донетим 14. децембра 2010. године Суд је све четири представке у вези са повредом права на имовину (члан 1 Протокола 1) прогласио очигледно неоснованим, па их је по основу члан 35 став 3 и 4 Конвенције скинуо са листе својих случајевa.

Поступак по овим представакама текао је као засебан поступак, али су прве три представке спојене, па је по њима донета јединствена одлука, јер су се заснивале на истом чињеничном и правном основу.

Наиме, Суд се, у веома кратком образложењу ове одлуке, позвао на пресуду донету у случају Молнар-Габор против Србије од 8. децембра 2009. године, којом је утврђено да није било повреде Конвенције о људским правима у случају исплате старе девизне штедње у ратама.

У одлуци донетој по представци господина Ратка Рибића, поред тога што је представка у вези са повредом члана 1 Протокола 1 у вези са старом девизном штедњом, из истих разлога као у претходној одлуци, проглашена очигледно неоснованом, Суд је представку одбацио и у вези са наводном повредом члана 2 Конвенције (право на живот).

Симић, Малешевић и Малешевић против Србије (п. бр. 34479/06) (185.19 kB 2011-02-02 11:33:27)

Рибић против Србије (п.бр. 16735/02) (217.07 kB 2011-02-02 11:34:44)

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ