Српски ћирилица Srpski latinica

 

Дурлић против СЦГ, одлука, (П. бр. 10843/04)

Наслов DURLIC v. SERBIA AND MONTENEGRO
Број представке 10843/04
Ниво важности 3
Заступници подносиоца Боровић Б., адвокат, Београд
Датум подношења 23/02/2004
Датум доношења одлуке 30/08/2005
Закључак Обрисана са листе
Члан 37-1

Преузми одлуку: (српски) (english)

Originating Body Court (Second Section)
Document Type Decision
Language ENGLISH
Title DURLIC v. SERBIA AND MONTENEGRO
Application Number 10843/04
Importance Level 3
Represented by BOROVIC B., lawyer, Belgrade
Respondent State Serbia and Montenegro
Date of Introduction 23/02/2004
Date of Decision 30/08/2005
Conclusion Struck out of the list
Articles 37-1
САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ