Српски ћирилица Srpski latinica

 

Две представке достављене на одговор РС Европски суд за људска права 29. априла 2010. године скинуо са листе својих предмета

Катић против Србије (п. 13920/04)

Одлуком од 29. априла 2010. године Суд је већином гласова одлучио да скине ову представку са листе својих предмета, због прихватања склопљеног пријатељског поравнања.

Ово је случај настао по представци браће Томислава и Бранислава Катића, који је Суд поново вратио на листу својих предмета због неиспуњења услова из претходно склопљеног пријатељског поравнања.

У међувремену услови из пријатељског поравнања су испуњени, тако да ово представља коначно решење овог случаја.

Мијаиловић против Србије (п. 42973/06)

Одлуком од 29. априла 2010. године Суд је одлучио да скине ову представку са листе својих предмета, јер је подносилац истакао да жели да повуче представку.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ