Српски ћирилица Srpski latinica

 

Гајић против Немачке

Проглашена неприхватљивом

Славиша Гајић је интерно расељено лице са Косова и Метохије, држављанин Републике Србије рођен 1969 године.

Подносилац представке се жалио да је лишен права на коришћење своје имовине као и одговарајуће закупнине. Он се u суштини позвао на члан 8 и на члан 1 Протокола бр. 1 Конвенције.

У стан који се налази у Призрену, се уселио Немачки контигент КФОР 1999. године, а иселио 2004 године. Подносилац представке је тврдио да је стекао право власништва на овом стану и тражио накнаду за кориштење од Немачког контингента КФОР. Немачки контигент КФОР је одбио да исплати накнаду за коришћење овог стана.

Због тога се подносилац представке жалио Савезној управи немачких оружаних снага која је такође одбила захтев подносиоца представке и поучила га да има право да уложи приговор на ову одлуку.

Такође, Суд је утврдио да је подносилац представке уложио овај приговор и да ако он не буде прихваћен да подносилац представке има могућност да се обрати управним судовима Републике Немачке.

Суд је истакао да је неактивност и активност КФОР у суштини приписује УН и да је Суд ненадлежан ratione personae.

Суд се није упуштао у меритум предмета и закључио је да подносилац представке није исцрпео сва правна средства која су му на располагању у правном систему тужене државе.

У складу са тим Суд је представку прогласио неприхватљивом.Преузми одлуку (српски) или (english),

Напомена: Могуће су редакторске измене текста одлуке.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ