Српски ћирилица Srpski latinica

 

Максимовић против Србије (п. бр. 3103/05)

Очигледно неоснована

    Дана 9. октобра 2007. године Европски суд за људска права у Стразбуру је донео одлуку којом је наведену представку прогласио неприхватљивом због тога што је очигледно неоснована.

    Подносилац представке се жалио на повреду члана 6 Конвенције ставова 1 и 3 (тачка 4) тј. на правичност кривичног поступка и чињеницу да првостепени суд никада није саслушао извесног Н.Д. као сведока. Поред тога, подносилац представке се жалио на дужину поступка пред Трговинским судом у Зрењанину који се тицао привредног преступа.

    Заступник је приговорио да не постоји доказ да је у првостепеном кривичном поступку подносилац представке предлагао саслушање Н.Д. као сведока, нити је у својој жалби истакао да му није дозвољено саслушање Н.Д. Због тога, Суд је утврдио да је подносилац представке пропустио да искористи сва делотворна домаћа правна средства и у складу са тим представку прогласио неприхватљивом, у овом делу.

    Такође, што се тиче притужбе подносиоца представке на то да поступак пред домаћим судом није био правичан, Суд није нашао ништа што указује да су одлуке домаћих судова произвољне или да је поступак на било који други начин био неправичан. У складу са тим Суд је и у овом делу одбацио представку због тога што је очигледно неоснована.

    Поред ове две притужбе подносилац представке се жалио и на дужину трајања поступка који се тиче привредног преступа.
    У вези са овим поступком заступник је, поред тога што је оспорио прихватљивост ове притужбе, оспорио и основаност ове притужбе. Суд је усвојио аргументацију заступника у којој је заступник истакао да је сам подносилац представке тражио прекид поступка и да је сам касније поднео захтев за наставак. Пошто је поступак настављен он је такође тражио време да достави своју одбрану у писаној форми а не да то учини на усменој расправи.

    Суд је такође утврдио се домаћи суд према овом поступку односио са дужном пажњом с обзиром да је санкционисао саоптуженог који није  приступао рочиштима и тиме продужио поступак.

    Такође, Суд је подсетио да поступци који се тичу привредних преступа, као што су превара и порески прекршаји, могу бити прилично сложени и то може оправдати дуго трајање ових поступака. Такође Суд је конкретном случају утврдио да је Трговински суд био у обавези да прекине поступак до закључења кривичног поступка.

    У складу са тим Суд је и ову притужбу прогласио очигледно неоснованом јер дужина поступка у конкретном предмету није била претерана.

Преузми одлуку (српски) или (english) ,

Напомена: Могуће су редакторске измене текста одлуке.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ