Српски ћирилица Srpski latinica

 

Марковић против Србије (п. бр. 27919/05)

Скинут са листе

Основ за скидање предмета Марковић са листе случајева пред Судом је једнострана декларација коју је заступник, након добијања сагласности од Првог општинског суда у Београду,  поднео Суду.

По основу ове декларације држава Србија је у обавези да господину Марковићу исплати 3000, 00 евра у динарској противвредности на његов рачун, у року од три месеца, рачунајући од дана доношења одлуке Суда, а то је 10. јун 2008. године.

Подносилац представке био је противан да се предмет оконча на овај начин.

Ове наводе Суд није прихватио, већ је одлучио да предмет скине са листе случајева који се налазе пред Судом.

Преузми одлуку (српски) или (english)

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ