Српски ћирилица Srpski latinica

 

Насковић (п. бр. 15914/11)

Одлуком од 14. јуна 2011. године Европски суд за људска права представку бр. 15914/11 коју је против Републике Србије поднео Игор Насковић прогласио је недопуштеном.

Насковић, који се налази на издржавању вишегодишње казне затвора због кривичног дела убистава и недозвољеног држања оружја у затвору у Нишу, тражио је у више наврата да буде премештен да издржава казну на Косову и Метохији, где му се налази породица. Због одбијања његовог захтева, ступио је и у штрајк глађу.

Његове притужбе односиле су се на здравствену заштиту у затвору у Нишу (члан 3 Конвенције о људским правима), дужину поступка у вези са његовим захтевом за премештај (члан 6 став 1 Конвенције) и немогућност остваривања контакта са својом породицом.

У вези са првом притужбом Суд је установио да у том погледу нису исцрпљена сва правна средства предвиђена унутрашњим правом (административна, судска и уставна заштита). У погледу друге притужбе Суд је установио да се члан 6 став 1 не односи и на извршење кривичне санкције, због чега је ту притужбу прогласио неспојивом са одредбама Конвенције ratione materiae. С обзиром да Конвенција лицима на издржавању казне не даје право да изаберу место где ће служити казну, те да раздвојеност од породице представља нормалну последицу извршења казне, притужба подносиоца која се односила на члан 8 Конвенције проглашена је очигледно неоснованом.

Преузми одлуку (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ