Српски ћирилица Srpski latinica

 

Oдлука Даница Дачић против Србије (п. 45604/08)

Oдлуком од 7. децембра 2010. године Европски суд за људска права ову представку прогласио je недопуштеном и скинуо је са листе својих предмета.

Подноситељка представке жалила се због неизвршења правоснажне пресуде којом јој је поверено малолетно дете, чиме је, по њеном тврђењу, дошло до повреде право на правично суђење из члана 6, право на поштовање породичног живота из члана 8 и право на делотворно правно средство из члана 13 Конвенције.

Одлучујући у овом предмету, Суд је уважио аргумент Републике Србије да подносилац представке није исцрпео сва делотворна домаћа правна средства, у складу са чланом  35 став 1 Конвенције, јер се обратио Уставном суду Србије због наводне повреде својих права 11. јула 2008. године, а представку Европском суду за људска права поднео је 16. септембра 2008. У одлуци, Суд се позвао на пресуду Винчић и други против Србије, у којој је изнео мишљење да се уставна жалба може сматрати делотворним правним средством у односу на све представке поднете Европском суду за људска права после 7. августа 2008. године када је прва мериторна одлука Уставног суда објављена у Службеном гласнику Републике Србије. Пошто се подносилац представке обратио Европском суду за људска права после 7. августа 2008. године, а Уставни суд још није донео одлуку по изјављеној уставној жалби, представка Европском суду за људска права проглашена је недопуштеном, као преурањена, због неисцрпљивања унутрашњих правних средстава, у складу са чланом 35 став 1 и 4 Конвенције.

Одлука Дачић против Србије (п. 45604/08) (205.95 kB) српски енглески

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ