Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука Европског суда за људска права по представци Застава ИТ турс против Србије (представка бр. 24922/12)

Европски суд за људска права објавио је на свом сајту одлуку од 9. априла 2013. године о недопуштености представке коју је изјавило предузеће Застава ИТ турс против Републике Србије (представка бр. 24922/12).

Подносилац представке је предузеће у друштвеној својини и Европском суду за људска права обратило се због неизвршења пресуде донете у односу на друго предузеће у друштвеној својини. Наиме, надлежни домаћи суд је одбацио предлог за извршење у овом случају, јер се дужничко предузеће налази у процесу реструктурирања. У вези са таквом одлуком домаћег суда подносилац је изјавио уставну жалбу, али и представку Европском суду за људска права, истакавши да је дошло до повреде његовог права на имовину и права на правично суђење.

Поменутом одлуком Европски суд за људска права представку је прогласио недопуштеном ratione personae, нашавши да иако је предузеће подносилац представке засебно право лице, не ужива довољну институционалну и оперативну самосталност у односу на државу и мора се, у сврхе члана 34. Конвенције класификовати као владина организација, која није овлашћена да изјави представку Суду.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ