Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука Европског суда за људска права – Радовановић (17079/07) и Петровић (32824/07) против Србије – представке проглашене недопуштеним

Европски суд за људска права, већином гласова, донео је 4. јуна 2013. године одлуку да се две представке које се односе на различити положај лица која су била у браку и лица која су живела у ванбрачној заједници у погледу остваривања права на породичну пензију и примену члана 28.  Закона о пензијском и инвалидском осигурању (у даљем тексту ЗПИО), а у вези са притужбом која се односи на општу забрану дискриминације (члан 1 Протокола 12), недопуштене.  

Према чињеничном стању прва подноситељка представке, гђа Даница Радовановић из Лазаревца, венчала се са М.Р. 1971. године. Супружници су се споразумно развели 1989. године. Њиховој деци суд је досудио издржавање, а подноситељка представке никада није тражила издржавање од бившег супруга. После развода и помирења, они су наставили да живе заједно. Дана 14. октобра 2005. године М.Р. је погинуо и подноситељка представке је поднела захтев Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање за остваривање права на породичну пензију. Овај захтев је био одбијен решењем од 10. фебруара 2006. године на основу члана 28. ЗПИО. Другостепеним решењем од 26. априла 2006. године, потврђена је одлука првостепеног органа и жалба подноситељке представке одбијена. У управном спору Окружни суд у Београду је својом пресудом од 20. октобра 2006. године одбио тужбу подноситељке представке. Прва подноситељка је 20. јула 2007. године остварила право на инвалидску пензију.

Слично првој подноситељки, друга подноситељка представке, гђа Ружица Петровић је била у браку са Ч.П. од 1948. године до 1966. године. После развода они су наставили да живе заједно у ванбрачној заједници. Подноситељка представке никада није била запослена, а право на здравствену заштиту је остваривала на основу здравственог осигурања Ч.П. Након смрти Ч.П. 2005. године, подноситељка је 6. априла 2005. године поднела захтев Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање за остваривање права на породичну пензију. Решењем Фонда – Филијала у Београду, од 14. марта 2005. године овај захтев је одбијен, а другостепеним решењем од 1. јуна 2005. године решење првостепеног органа је потврђено. Окружни суд у Београду је одбио тужбу подноситељке у управном спору, а ову одлуку је потврдио и Врховни суд одлучујући о захтеву за ванредно преиспитивање побијане пресуде.

Држава је у току поступка изнела бројне приговоре везане за недопуштеност представке, а Суд је усвојио приговоре по два основа.

Када је реч о првој подноситељки представке Суд је усвојио приговор о неисцрпљивању унутрашњих правних средстава, с обзиром да она није уложила ревизију након одлуке Окружног суда, без обзира што је друга подноситељка поводом овог правног средства била неуспешна, јер није на одговарајући начин пред Врховним судом изнела притужбу у вези са дискриминацијом.

У случају друге подноситељке представке њена представка је проглашена недопуштеном због непоштовања рока од шест месеци. Наиме, Суд је супротно тврдњама Београдског центра за људска права, као заступника подноситељки, потврдио своју праксу да се у конкретном случају није радило о трајној повреди. Због тога се рок за подношење представке рачунао од момента када је ова подноситељка примила одлуку Врховног суда, а то је било 28. децембра 2006. године. С обзиром да је ова подноситељка представку Суду изјавила 13. јула 2007. године, Суд је њену представку прогласио недопуштеном због непоштовања рока од шест месеци.

У доношењу ове одлуке није учествовао и судија Поповић из Србије, јер се раније изузео из поступка.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ