Српски ћирилица Srpski latinica

 

ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИЛЕТА ПЕТРОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 41672/07)

Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 6. маја 2014. године једногласно донео Одлуку о недопуштености у предмету Милете Петровића против Србије (бр. 41672/07).

Подносилац представке се жалио на наводне повреде чл. 6. и 13. Конвенције и чл. 1. Протокола број 1 због не извршења судске одлуке и због не постојања делотворног правног лека.

Подносилац представке је 17. марта 2003. године поднео тужбу против Б.Д. због сметања поседа Општинском суду у Чачку, који је 14. априла 2004. године пресудио у корист подносиоца представке и та одлука постала је и коначна и правноснажна 23. јула 2004. године. Након захтева подносиоца представке Општински суд је издао решење о извршењу и у наредним годинама одржавао рочишта, тражио мишљења вештака, утврдио трошкове, прикупио понуде и изабрао извођаче грађевинских радова. После стављених примедби подносиоца представке на рад вештака, извршни суд је одредио нове вештаке и подносиоцу представке наложио да почне грађевинске радове што је он уз нове примедбе одбио. Извршни суд је 29. фебруара 2008. године прекинуо извршни поступак пошто је утврдио да се одлука Општинског суда од 14. априла 2004. године не може извршити. Подносилац представке је 6. јуна 2005. године покренуо парнични поступак против Б.Д. и Републике Србије за накнаду штете због дужине извршног поступка, а 5. августа 2008. године поднео уставну жалбу коју је Уставни суд одбацио.

Суд је у својој Одлуци подсетио да члан 6. став 1. Конвенције, између осталог, штити спровођење правоснажних одлука, које не могу остати неизвршене на штету једне странке и да држава има позитивну обавезу да организује систем извршења пресуда који ће бити ефикасан и у праву и у пракси и да обезбеђује њихово извршење без непотребног одлагања. Међутим, Конвенција не одређује обавезу држави да изврши сваку пресуду парничног карактера не узимајући у обзир посебне околности предмета. У предметима као што је овај, који ствара неопходност деловања дужника који је приватно лице, држава мора ревносно да поступа како би помогла повериоцу у извршењу пресуде. Једини задатак Суда је да разматра да ли су мере које су применили српски органи у овом предмету биле адекватне и довољне. Суд сматра да су, с обзиром на чињенице предмета, домаћи судови предузели хитне и прикладне радње ради извршења одлуке и да није било значајнијих периода неактивности у извршном поступку. Осим тога Суд сматра да су се домаћи судови бавили великим бројем поднесака странака, а посебан значај даје чињеници да су домаћи судови предузели конкретне кораке да спрече покушаје странака и других учесника да ометају извршење. Такође је констатовано и да је сам подносилац представке својим понашањем значајно допринео продужењу поступка и немогућности извршења. Из тих разлога Суд је прогласио представку недопуштеном.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ