Српски ћирилица Srpski latinica

 

Oдлука Европског суда за људска права Зарубица и др. против Републике Србије, бр. 35044/07

Дана 18. јуна 2015. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) објавио је одлуку о недопуштености у предмету Зарубица и др. против Републике Србије, бр. 35044/07. Подносиоци представки су Милан Зарубица, VARAN CHEMICALS LTD и LENAL PHARM LTD.

Ослањајући се на чл. 6, 8. и 13. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту Конвенција), подносиоци представке су поднели бројне притужбе у вези са правичношћу поступка и повредом права на мирно уживање имовине, поводом поступања у конкретном домаћем кривичном поступку.

Својом одлуком од 26. маја 2015. године Суд је прогласио наведене представке недопуштеним због злоупотребе права на представку.

Суд је proprio motu одлучио да размотри да ли је у конкретном случају дошло до повреде права на представку због понашања пуномоћника подносилаца који је давао непримерене изјаве за медије у вези са предметним поступком наводећи да је Суд утврдио одређене повреде Конвенције у спорном кривичном поступку.  Суд је приметио да је .. на самом Суду, а не на Туженој држави да прати како подносилац представке поштује процесне обавезе одређене Конвенцијом и Пословником Суда, па према томе, Суд, има и право и обавезу да  прати и узима у обзир све релевантне информације, било да их достављају саме стране у предмету или су јавно доступне на други начин.

У погледу изјаве дате за „Блиц“ Суд је приметио да је адвокат подносилаца представке признао је да је 28. октобра 2011. године дао изјаву за новине „Блиц“, у којој спомиње сва три подносиоца представке. „Иако он сада тврди да га је новинар погрешно разумео, Суд не може а да не примети да адвокат подносилаца представке није, бар не  јавно, поставио питање тачности изјаве у питању док то питање није поставио сам Суд.“ Суд такође уочава да је адвокат подносилаца „.. могао да тражи исправку изјаве коју је „Блиц“ пренео, али он то није учинио. Најзад, остаје упадљиво да, за разлику од онога што се догодило за изјавом адвоката подносилаца представке, новинар, истом приликом, није уопште имао проблем да прецизно цитира заступника Владе који га је обавестио да је поступак још у току. У вези са садржајем изјаве, Суд примећује да је она очигледно лажна  јер до данас Суд јасно није донео ниједну одлуку о основаности предметног случаја. Такво се понашање, без обзира на мотивацију адвоката, мора стога сматрати као показивање посебно неодговорног става према поступцима пред Судом.“

Суд је посебно оценио као злоупотребу права на представку понашање самог првог подносиоца који је упутио Суду писмо постављајући питање његовог интегритета.

С обзиром на све, Суд је закључио да понашање пуномоћника подносилаца, као и првог подносиоца лично, представља злоупотребу права на појединачну представку у смислу члана 35. став 3 (a) Конвенције, те да се све три представке морају одбацити у складу са чланом 35. ст. 3 (a) и 4. Конвенције.  

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ