Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука о недопуштености по представци бр. 36158/10 (Анђелка Величковић против Србије)

Европски суд за људска права је 10. септембра 2013. године донео одлуку о представци под бројем 36158/10 коју је против Републике Србије поднела Анђелка Величковић истичући навoдне повреде чланова 6. и 14. Конвенције, као и члана 2. Протокола број 1. Она се у суштини жалила због: (a) одбијања њеног захтева за ужу специјализацију од стране управног органа; (б) касније повреде њеног права на приступ суду ради утврђивања права; и (в) сличних захтева које су други у њеној ситуацији поднели, а који су одобрени.

Суд је представку прогласио недопуштеном због неисцрпљености домаћих правних средстава, јер је подноситељка пропустила да искористи судску заштиту која је предвиђена домаћим прописима. Суд у Одлуци подсећа на предмет Јухас Ђурић против Србије и констатује да би, чак и под претпоставком да је подноситељка представке имала право према домаћем закону на ужу специјализацију коју је тражила, њена представка морала бити одбачена (став 51.), јер и када постоји одређена сумња у делотворност датог правног средства, не може то, само по себи, бити ваљан разлог да се он не искористи.

Суд, у конкретном случају, сматра да чак и када би надлежни суд одбио да прихвати спорно обавештење као „управни акт“ који се може оспоравати у поступку судске заштите, он је могао да примени остале одредбе Закона о управним споровима и тако наложи Министарству здравља да о том питању донесе формално решење. Коначно, ако би се указала потреба, суд је такође могао одлучити о самом захтеву (став 50.).

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ