Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука о недопуштености по представци бр. 38540/07 (Мирјана Бауцал-Ђорђевић и Петар Ђорђевић против Србије)

Европски суд за људска права је 2. јула 2013. године донео одлуку по представци под бројем 38540/07 коју су против Републике Србије поднели Мирјана Бауцал Ђорђевић и Петар Ђорђевић истичући навoдне повреде члана 6 ст.1 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, у вези са суђењем у разумном року поводом дужине парнице у имовинском спору.

Суд је представку прогласио недопуштеном, јер су подносиоци у својим изјавама за новине (ставови 15. до 17. одлуке), повредили правило о поверљивости поступка пријатељског пораванања које је предложио Суд. Тиме је дошло до злоупотребе права на представку што је Суд означио као главни разлог за проглашење представке недопуштеном.

Иначе, Суд је на сличан начин поступио у ранијој одлуци Бењоцки и др. од 15. децембра 2009. године, када су четири представке против Србије проглашене недопуштеним због злоупотребе права на представку.

Суд је доносећи одлуку о недопуштености представке у овом случају свакако имао у виду и непримерени речник подносилаца упућен заступнику државе (видети став 22. одлуке), као и чињеницу да су подносиоци од Уставног суда добили задовољење због дугог трајања судског поступка (став 24 одлуке).


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ