Српски ћирилица Srpski latinica

 

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ ШЕЈИЋ И ДВЕ ДРУГЕ ПРЕДСТАВКЕ ПРОТИВ СРБИЈЕ (45599/08)

Европски суд за људска права је 17. септембра 2013. године донео Одлуку о недопуштености rationae persnonae. Ова Одлука је значајна за поступање пуномоћника подносилаца представки имајући у виду да су представке потписале и пуномоћја дале супруге наводних подносилаца потписујући се у њихово име, иако су потписани подносиоци у међувремену преминули.

Суд је подсетио да се представка не може поднети у име преминулог лица, пошто преминуло лице није у стању, чак ни преко заступника, да представку поднесе Суду (видети Yaşa против Турске, број 22495/93, Извештај Комисије од 8. априла 1997. године, став 88., Извештаји о пресудама и одлукама 1998‑VI). Пошто је неспорно да су г. Миломир Шејић, г. Петар Перовић и г. Боривоје Ђурашевић преминули пре него што је њихов заступник поднео представке у њихово име, произилази да ниједан предметни случај није покренуло лице које се може сматрати подносиоцем представке у сврхе члана 34. Конвенције

У том смислу представке су некомпатибилне ratione personae са одредбама Конвенције у оквиру значења члана 35. став 3. и морају се одбацити сходно члану 35. став 4.

У вези са питањем да ли супруге подносилаца, као њихови законски наследници, могу наставити поступак по представкама поднетим у име њихових преминулих супружника, Суд је изнео став да имајући у виду да су они преминули пре него што су њихове представке поднете, конкретне предмете треба разликовати од предмета у којима је наследнику подносиоца представке дозвољено да настави поступање по представци која је већ поднета.

Суд закључује да су представке некомпатибилне ratione personae са одредбама Конвенције и да се морају одбацити у складу са чланом 35. ст. 3 (a) и 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ