Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука о недопуштености у предмету Стојиљковић против Србије, представка број 32509/12, објављена 20. септембра 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 20. септембра 2016. године објавио одлуку о недопуштености у предмету Стојиљковић против Србије.

Подноситељка представке се жалила због неизвршења правоснажне пресуде донете у њену корист против друштвеног предузећа у стечају. Суд је ову притужбу разматрао према чл. 6. став 1. и 13. Конвенције и члану 1. Протокола број 1.

Подноситељка представке никада није поднела захтев надлежном суду за извршење наведене правоснажне пресуде, а пријавила је своје потраживање у стечајном поступку након истека рока од 120 дана.

Суд је пошао од својих ставова да правило исцрпености домаћих правних лекова, садржано у члану 35. став 1. Конвенције, да се подносилац представке нормално мора позвати на домаће правне лекове који су доступни и довољни да обезбеде обештећење за наводне повреде. Суд је даље констатовао да подносиоци представки морају поштовати важећа правила и поступке домаћег права, а ако то не чине њихова представка вероватно неће испунити услов утврђен чланом 35. став 1. Конвенције.

Суд је доследно утврђивао да када подносилац представке добије правоснажну пресуду против друштвеног предузећа, од њега се једино тражи да поднесе захтев за извршење те пресуде надлежном суду или, у случају ликвидације или стејачног поступка против дужника, да пријави своја потраживања управи дужника.

Суд није нашао разлог да од тог става одступи у конкретном предмету. Наиме, како подноситељка представке није поднела захтев за извршење правноснажне пресуде надлежном суду, а није ни на време пријавила потраживања у стечајном поступку против дужника, Суд је представку одбацио, према члану 35. ст. 1. и 4. Конвенције, као недопуштену.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ