Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука о недопуштености у предмету Тохољ против Србије, представка број 7584/13, објављена 20. новенбра 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 22. новембра 2016. године објавио одлуку о недопуштености у предмету Тохољ против Србије.

Подноситељка представке притуживала се према члану 6. Конвенције због прекомерне дужине два управна поступка.

Пре изјављивања представке Суду, подноситељка је изјавила две посебне уставне жалбе, због наводне прекомерне дужине управних поступака. Уставни суд је у две посебне одлуке утврдио повреду права подноситељке представке на суђење у разумном року и досудио јој приближно 1.500,00 евра за сваку уставну жалбу. Након обрачуна важеће каматне стопе, подноситељка је укупно примила 4.770,00 евра на име нематеријалне штете за утврђене повреде.

Испитујући приговор Владе о губитку статуса жртве, Суд је подсетио на став да статус „жртве“ подносиоца представке, у смислу члана 34. Конвенције, зависи од чињенице да ли су домаћи органи признали, изричито или прећутно, наводну повреду Конвенције и да ли су, ако је неопходно, пружили одговарајуће обештећење у вези с тим. Суд је даље констатовао да је Уставни суд утврдио да је повређено право подноситељке представке на суђење у разумном року, чиме је признао повреду на коју се притужује и, делотворно, испунио први услов утврђен у пракси Суда.

Суд је подсетио да статус жртве подносиоца представке зависи и од тога да ли је досуђено обештећење одговарајуће и довољно, с обзиром на правично задовољење како је предвиђено чланом 41. Конвенције. С тим у вези, Суд је подсетио да се у предметима због дужине поступка, једна од карактеристика довољног обештећења која може елиминисати статус жртве тужиоца, односи на досуђени износ. Овај износ зависи, посебно, од карактеристика и делотворности правног лека. Стога су, државе као што је Србија, усвојиле правни лек осмишљен и да убрза поступак и да се слободно досуђују износи који – иако су нижи од оних које Суд досуђује – нису неразумни.

Примењујући напред наведене ставове на конкретан случај, Суд је констатовао да су домаћи органи, поред тога што су утврдили повреду, прогласили да подноситељка представке има право на приближно укупан износ од 3.000,00 евра на име нематеријалне штете, а да јој је заправо исплаћено укупно 4.770,00 евра, након обрачуна каматне стопе. Ова сума је већа од суме коју Суд досудио у околностима предметног случаја.

Суд је, стога, нашао да подноситељка представке не може да тврди да је жртва наводне повреде у вези са дужином поступка.

У вези са притужбама подноситељке на дужину спорног поступка након одлука Уставног суда, Суд је констатовао да су ове притужбе први пут изнете у запажањима подноситељке представке поднетим Суду 4. маја 2015. године. Суд је даље констатовао да ове притужбе нису биле садржане у првобитној представци из ког разлога је  сматрао да је неприкладно да се то питање поставља у контексту конкретног предмета.

Суд је из напред наведених разлога прогласио представку недопуштеном.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ