Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука о скидању представки са листе предмета од 9. фебруара 2017. године у предмету Mилица Ђорђевић и други против Србије

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. фебруара 2017. године донео одлуку у предмету Mилица Ђорђевић и други против Србије.

Подносиоци представки жалили су се да је дошло до незаконитог мешања у право на слободу изражавања и право на слободу мирног окупљања, која су гарантована чл. 10. и 11. Конвенције. Ово јер је на основу њиховог захтева за одржавање „Параде поноса“ промењена локација окупљања за 2009. годину и забрањено окупљање за 2011, 2012. и 2013. годину. Они су се, такође, жалили на непостојање делотворног домаћег правног лека за њихове материјалне притужбе.

Суд је сматрао да није неопходно да разматра примедбе Владе на ове притужбе, јер се оне могу сматрати решеним у оквиру значења члана 37. став 1 (б) Конвенције.

Ово јер је, како је Суд констатовао, Уставни суд већ претходно решио структурни проблем који је био у сржи притужби подносилаца представки. Наиме, Уставни суд је потврдио постојање структурног проблема који произилази из примене Закона о јавном окупљању из 1992. године и утврдио да је тај закон неуставан (види став 40. Одлуке). Спорни закон је престао да важи 23. октобра 2015. године. Нови Закон о јавном окупљању из 2016. године, којим су исправљени сви недостаци Закона из 1992. године који су битни за овај предмет, ступио је на снагу 5. фебруара 2016. године.

Како Суд наводи, промена локације „Параде поноса“ 2009. године, забрана њеног одржавања 2011. године, 2012. године и 2013. године и непостојање могућности да се делотворно оспоре спорне одлуке, биле су последица примене Закона о јавном окупљању из 1992. године. Такође, Суд је констатовао да су, и пре промене односног закона, 2014. и 2015. године, „Параде поноса“одржане и да су прошле без инцидената.

У вези са питањем да ли мере које су органи предузели представљају довољно обештећење, Суд је констатовао да су релевантни закони промењени. Суд је још истакао да се чини да је дошло до позитивне промене у схватању јавности о питањима о којима је реч. С тим у вези, Суд је оценио да је обештећење које је Уставни суд пружио, у датим околностима, одговарајуће и довољно.

Како је проценио да је питање решено на домаћем нивоу, Суд је донео одлуку о скидању представки са листе предмета.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ