Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Ахмет Каменица и други против Србије, представка број 4159/15, донета 27. октобра 2016. године.

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. октобра 2016. године донео одлуку у предмету Ахмет Каменица и други против Србије.

Подносиоци представке притуживали су се према чл. 3, 6. и 13. Конвенције због непостојања делотворне истраге поводом њиховог наводног мучења.

Влада је, пре свега, истицала да је представка неспојива ratione temporis са одредбама Конвенције, пошто се наводно мучење десило пре 3. марта 2004. године, датума када је Конвенција ступила на снагу у односу на Тужену државу.

Влада је, такође, истакла приговор неисцрпљивања домаћих правних средстава, тврдећи да су подносиоци представке пропустили да се жале на обавештење Тужилаштва за ратне злочине.

Коначно, Влада је истакла и приговор непоштовања рока од шест месеци за подношење представке, као и да је представка очигледно неоснована.

Подносиоци представке нису се сагласили са примедбама Владе. Они су нагласили да се њихова представка односи на трајну ситуацију и стално повређивање Конвенције.

Суд је оценио да не мора да разматра сва питања која су странке покренуле, јер је оценио да је ова представка у сваком случају недопуштена због непоштовања рока од шест месеци.

Суд је подсетио да се у предметима који се односе на обавезу истраге према члану 2. Конвенције, када наступи смрт, од рођака преминулог очекује да воде рачуна о напретку истраге и да своје представке подносе експедитивно пошто сазнају или би требало да сазнају да нема делотворне истраге. Суд сматра да исто начело важи, по аналогији, за случајеве у вези са обавезом спровођења истраге према члану 3. Конвенције.

Суд је приметио да се подносиоци представке притужују због злостављања које се десило у периоду од јула 1995. године до априла 1996. године. Суд је, даље, констатовао да су подносиоци представке поднели кривичну пријаву Тужилаштву за ратне злочине 6. септембра 2011. године, након више од шеснаест година од спорних догађаја. Суд је применио да је, с обзиром на датум подношења кривичне пријаве, застарелост спречила кривично гоњење било ког дела, уз изузетак ратних злочина.

Суд је даље истакао да је, ако оставимо на страну питање да ли је тумачење закона тачно, очигледно да Тужилаштво за ратне злочине доследно одбија да класификује злочине који су се наводно догодили на српској територији за време рата у Босни и Херцеговини као ратне злочине.

Суд је закључио да су 2011. године, у време када су подносиоци поднели кривичну пријаву, они требали да знају да неће бити кривичног гоњења. Сходно томе, Суд је оценио да је њихова представка поднета ван рока од шест месеци.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ