Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Бихорац Хајдарагић против Србије, објављена 29. новембра 2018. године, представка број 34929/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 29. новембра 2018. године објавио одлуку у предмету Бихорац Хајдарагић против Србије, представка број 34929/16.

Подноситељка представке се на основу члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола брoj 1 уз Конвенцију протуживала због наводног неизвршења правоснажне пресуде домаћег суда донете у њену корист против друштвеног предузећа, њеног бившег послодавца.

У својим запажањима Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) је обавестила Суд да је 25. октобра 2013. године отворен стечај над бившим послодавцем подноситељке представке, али да она није навела ту чињеницу у својој представци. Према подацима Владе, подноситељка представке такође није обавестила Суд да је пријавила своје потраживање на основу правоснажне пресуде од 19. децембра 2016. године и да јој је 30. јуна 2017. године исплаћено 313.828,50 динара (53,85% од укупног потраживања).

Разматрајући информације које је доставила Влада, Суд је утврдио да подноситељка представке није обавестила Суд да јој је у стечајном поступку исплаћено више од половине износа који јој је додељен предметном домаћом пресудом на чије се наводно извршење она притужује. Такође, према мишљењу Суда, ове информације су се тицале саме суштине притужби из представке.

Имајући у виду значај информација које је подноситељка пропустила да достави, Суд је одбацио представку подноситељке као неприхватљиву у складу са чланом 35. ст. 3. и 4. Конвенције због злоупотребе права на појединачну представку.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ