Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Богићевић-Ристић против Србије, објављена 25. октобра 2018. године, представка број 50586/07

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. октобра 2018. године објавио одлуку у предмету Богићевић-Ристић против Србије, представка број 50586/07.

Ослањајући се на чл. 6. и 13. Конвенције, подноситељка представке се притуживала на неизвршење правоснажне одлуке донете у њену корист, као и на недостатак делотворног домаћег правног лека у погледу одуговлачења у извршном поступку.

Суд је најпре указао на своје опште ставове да представка може бити одбачена услед злоупотребе права на појединачну представку у смислу члана 35. став 3(а) Конвенције ако је свесно заснована на лажним информацијама, као и ако су намерно изостављене информације и документација од значаја.

Примењујући поменуту општу праксу на конкретан предмет, Суд је констатовао да је 31. августа 2017. године заступник подноситељке представке обавестио Суд да подноситељки представке није уручена одлука у вези са њеним приговором против одлуке извршног суда од 2. октобра 2013. године, те да су тиме домаћи органи незаконито продужили спорни извршни поступак. Међутим, из чињеница које је Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) доставила, Суд је утврдио да је подноситељки представке та одлука заправо уручена 25. јануара 2017. године, из чега је Суд закључио да је заступник подноситељке представке поднео лажне информације. Поред тога, Суд је такође сазнао из документације коју је поднела Влада да је спорни извршни поступак обустављен услед неиспуњења обавезе подноситељке представке из решења о извршењу од 12. јула 1996. године. Такође, након жалбе подноситељке представке од 30. јануара 2017. године, Други основни суд у Београду је потврдио одлуку од 23. децембра 2016. године о обустави извршног поступка. Суд је констатовао да подноситељка представке није обавестила Суд ни о једној од поменутих чињеница.

Према томе, с обзиром на нове чињенице на које му је скренута пажња, а узимајући у обзир важност предметних информација за исправно одлучивање у овом предмету, Суд је у целини одбацио представку због злоупотребе права на појединачну представку, у складу са чланон 35. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ