Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету JКП Водовод Краљево против Србије, објављена 15. новембра 2018. године, представке бр. 57691/09 и 19719/10

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 15. новембра 2018. године објавио одлуку у предмету JКП Водовод Краљево против Србије, представке бр. 57691/09 и 19719/10. Одлука је донета од стране седмочланог већа.

Предузеће подносилац представке се притуживало због неизвршења домаћих судских одлука донетих у њихову корист, позивајући се на члан 6. Конвенције, члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију и члан 13. Конвенције.

Влада Републике Србије је истакла приговор да је предузеће подносилац представке било „владина организација“ и да према томе није имало locus standi према члану 34. Конвенције.

Разматрајући приговор Владе, Суд је најпре констатовао да подносилац представке има статус правног лица у домаћем праву, али је истакао у том смислу да квалификација домаћег права није од одлучујућег значаја за примену члана 34. Конвенције.

Суд је, међутим, узео као одлучујућу чињеницу да подносилац представке има монопол над обављањем услуга водоснабдевања и канализације у граду Краљеву. Осим тога, Суд је имао у виду и да су средства које је предузеће користило у те сврхе (нарочито вода, систем водоснабдевања и канализациони систем) јавна својина, као и да су тарифе за водне и канализационе услуге, које је пружало предузеће подносилац представке, захтевале сагласност локалних органа власти. Суд је такође утврдио да предузеће подносилац представке не ужива довољну независност у односу на политичке органе, a што се може видети из одредби Закона о приватизацији из 2001. године којима је утврђена обавеза јавних предузећа да отпишу своја потраживања према државним и друштвеним предузећима.

С обзиром на горе наведено, Суд је закључио да се предузеће подносилац представке не може сматрати „невладином организацијом“ у смислу члана 34. Конвенције, па је одбацио предметне притужбе као неспојиве ratione personae са одредбама Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ