Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Љиљана Пушкић против Србије, објављена 11. јула 2019. године, представка број 38133/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 11. јула 2019. године објавио одлуку у предмету Љиљана Пушкић против Србије, број представке 38133/16.

Подноситељка представке се притуживала због дужине трајања домаћег парничног поступка, ослањајући се на члан 6. став 1. Конвенције.

Тужена Република Србија је истакла приговор да је подноситељка пропустила да искористи сва доступна и делотворна домаћа правна средства у складу са чланом 35. Конвенције, односно да подноситељка није искористила уставну жалбу у складу са домаћим прописима.

Конкретно, тужена је истакла да подноситељка није у својој уставној жалби истакла да јој је повређено право на суђење у разумном року, чак ни индиректно, већ да је само истакла да су јој повређена сва „Уставом загарантована права“. Поред тога, указано је да је уставна жалба конципирана као жалба инстанционом суду, с обзиром да садржи захтев да се према Закону о парничном поступку преиначи пресуда апелационог суда.

Суд је усвојио предметни приговор тужене и одбацио представку као неприхватљиву у складу са чланом 35. ст. 1 и 4. Конвенције, због неисцрпености домаћег правног средства.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ