Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Љубомир Бркић против Србије, објављена 11. јула 2019. године, представка број 30670/15

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 11. јула 2019. године објавио одлуку у предмету Љубомир Бркић против Србије, представка број 30670/15.

Подносилац представке се притуживао због дужине трајања домаћег парничног поступка, ослањајући се на члан 6. став 1. Конвенције. Након његове смрти, у току новембра 2015. године, његова нећака je изразила је жељу да настави поступак у вези са представком.

Тужена Република Србија је истакла приговор да је подносилац представке изгубио статус жртве у складу са чланом 34. Конвенције, с обзиром да је Уставни суд претходно утврдио повреду права на суђење у разумном року и доделио подносиоцу представке 900 евра на име накнаде нематеријалне штете у односу на оспорени парнични поступак.

Европски суд је усвојио приговор Тужене о губитку статуса жртве, са образложењем да су домаћи органи изричито утврдили повреду права коју подносилац истиче пред Европским судом, као и да је у том погледу подносиоцу досуђена новчана накнада. У том смислу је важно напоменути да је Европски суд заузео становиште да се износ од 900 евра има сматрати довољним и адекватним обештећењем у односу на повреду права на суђење у разумном року у предметном парничном поступку који је трајао осам година, четири месеца и три дана.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ