Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету ПТП СПИН КОМЕРЦ ДОО против Србије, објављена 21. марта 2019. године, представка број 51112/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 21. марта 2019. године. објавио одлуку у предмету ПТП СПИН КОМЕРЦ ДОО против Србије, представка број 51112/16.

Подносилац представке се на основу члана 6. Став 1. Конвенције притуживао због наводног неизвршења правноснажне пресуде домаћег суда донете у његову корист против физичког лица С.С.

У својим запажањима Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) је изнела тврдњу да је подносилац изгубио статус „жртве“,  јер је Уставни суд 12. новембра 2013. године утврдио кршење права на суђење у разумном року.

Суд је оценио прекомерним трајање извршног поступка од скоро једанаест година. Међутим, како је Уставни суд изричито признао кршење права на суђење у разумном року и како подносилац представке није захтевао накнаду нематеријалне штете пред Уставним судом, признање да се кршење десило само по себи представља одговарајућу и адекватну правну заштиту у смислу члана 34. Конвенције.

Сходно томе, Суд је закључио да подносилац представке нема више права да тврди да је „жртва“, у смислу члана 34. Конвенције, и да представка мора бити одбијена на основу члана 35. став 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ