Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Живојиновић против Србије, објављена 21. марта 2019. године, представка број 78886/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 21. марта 2019. године објавио одлуку у предмету Живојиновић против Србије, представка број 78886/16.

Подносилац представке се на основу члана 6. став 1. Конвенције жалио на дужину трајања грађанског поступка који се бавио питањем радних односа.

У својим запажањима Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) се држала става да се дужина поступка не може сматрати прекомерном, с обзиром на сложеност предмета и допринос подносиоца представке његовом трајању. Став Владе се у основи ослањао на аргументе изложене у одлуци Уставног суда.

Суд се није сложио са Владом да је грађански поступак био сложен, јер се поступак бавио питањем да ли су подносилац представке и његов колега имали право на одређене накнаде за рад. Међутим, Суд је нашао да нема разлога да се одступи од закључка Уставног суда да је подносилац представке допринео дужини тог поступка јер након што је подносилац коначно уредио свој тужбени захтев, поступак је трајао мање од пет година у оквиру два нивоа надлежности. Суд је нашао да, иако је тачно да је неопходна посебна марљивост у споровима везаним за радни однос, овај период се не може сматрати претераним.

Сходно томе, Суд је  представку одбацио као очигледно неосновану, у складу са чланом 35. ставовима 3. и 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ