Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у случају Маринковић против Србије (бр. 5353/11)

Европски суд за људска је 29. јануара 2013. године објавио одлуку о допуштености представке бр. 5353/11 коју је против Србије том суду упутио Радољуб Маринковић из Ужица.

Ради се о предмету у вези са дуговима друштвених предузећа по правоснажним пресудама из радних односа.

Европски суд за људска права је поводом приговора заступника државе у овом случају да није исцрпљена уставна жалба, као делотворно средство у конкретном случају, заузео следећи став.

Наиме, уставна жалба се у свим случајевима неизвршавања правоснажних пресуда из радних односа, у односу  на предузећа са претежним друштвеним капиталом, може сматрати, у принципу, делотворним средством ако се ради о стечају или предузећу које је престало да постоји, за све представке које су Суду поднете након 22. јуна 2012. године, као дана објављивања одлуке Уставног суда Уж 775/2009 (одлука којом је усвојена уставна жалба и поред нематеријалне штете наложено и извршење домаће пресуде) у „Службеном гласнику“.  Насупрот томе, у свим случајевима неизвршавања правоснажних пресуда из радних односа у односу  на предузећа са претежним друштвеним капиталом у реструктурирању, уставна жалба и даље није делотворно средство, па се не мора искористити пре обраћања Суду. Ипак, Суд је оставио могућност да преразмотри овакав став, уколико би Уставни суд изменио своју праксу, тачније, и у случају предузећа у реструктурирању, досуђивао материјалну штету на начин како је то учињено у погледу предузећа која су у стечају или су престала да постоје.

У конкретном случају, иако се радило о предузећу у стечају, Суд није усвојио приговор о неисцрпљивању правних средстава, јер је подносилац своју представку упутио  30. децембра 2010. године, дакле пре 22. јуна 2012. године, као дана објављивања одлуке Уставног суда Уж 775/2009 у „Службеном гласнику“.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ