Српски ћирилица Srpski latinica

 

ОДЛУКА ВАСВИЈА ФЕРИЗОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ

Европски суд за људска права је 26. новембра 2013. године донео Одлуку недопуштености у предмету Феризовић против Србије (бр. 65713/13).

Ради се о једном из групе предмета у којима се подносиоци жале на дуго трајање поступка и повреду права на заштиту имовине у вези са неизвршавањем правоснажних пресуда донетих по основу дугова из радних односа предузећа са претежним друштвеним капиталом.

Овом одлуком Суд је утврдио да се од 4. октобра 2013. године уставна жалба може сматрати делотворним правним средством, у оквиру значења члана 35. став 1. Конвенције, и у вези са неизвршавањем пресуда против друштвених/државних предузећа у поступку реструктурирања. Дакле, сви који желе да се обрате Европском суду у вези са неизвршењем пресуда против друштвених предузећа у реструктурирању,  након овог датума, морају претходно исцрпети уставну жалбу.

Европски суд је нашао да је Уставни суд Србије  потпуно усагласио свој приступ у вези са неизвршавањем пресуда против друштвених/државних предузећа у поступку реструктурирања са праксом Суда, а као релевантан моменат узет је датум  објављивања у “Службеном гласнику” прве такве одлуке Уставног суда  (Уж. 1712/2010). Уставни суд је овом својом одлуком утврдио да је подноситељка уставне жалбе заиста претрпела повреду „права на суђење у разумном року“ и повреду „права на мирно уживање имовине“ и наложио држави да јој исплати накнаду нематеријалне штете, као и износе наведене у домаћој пресуди. Осим  наведене одлуке од 21. марта 2013. године, Уставни суд је, у предметима у вези са неизвршењем правоснажних домаћих пресуда донетих против друштвених/државних предузећа у поступку реструктурирања, донео још две одлуке са истим дејством 7. марта 2013. године (Уж. 1645/2010) и 9. маја 2012. године (Уж. 1705/2010), међутим Европски суд је као релевантан узео моменат објављивања прве одлуке.

Подсећања ради, у вези са овом групом предмета Суд је раније утврдио, у одлуци  Маринковић против Србије (бр. 5353/11), делотворност уставне жалбе као правног средства у случајевима неизвршавања правоснажних пресуда донетих против предузећа у стечају или предузећа које су престала да постоје, за све представке које су Суду поднете након 22. јуна 2012. године, као дана објављивања одлуке Уставног суда Уж. 775/2009 (одлука којом је усвојена уставна жалба и поред нематеријалне штете наложено и извршење домаће пресуде) .

Након доношења одлуке Феризовић може се очекивати смањење броја сличних представки у Стразбуру поднетих против Србије, с обзиром да ће сва лица са сличним захтевима морати пре обраћања суду u Стразбуру да поднесу уставну жалбу.

ОДЛУКА Васвија ФЕРИЗОВИЋ против Србије (представка број 65713/13) српски
ОДЛУКА Васвија ФЕРИЗОВИЋ против Србије (представка број 65713/13) енглески

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ