Српски ћирилица Srpski latinica

 

Oдлука Живомир Јовановић против Србије (п. 9560/09)

Oдлуком од 14. септембра 2010. године Европски суд за људска права ову представку прогласио je недопуштеном и скинуо је са листе својих предмета.

Подносилац представке жалио се због неизвршења правоснажне пресуде којом му је поверено малолетно дете, чиме је, по његовом тврђењу, било повређено право на правично суђење из члана 6 и право на поштовање породичног живота из члана 8 Конвенције.

Одлучујући у овом предмету, Суд је уважио аргумент Републике Србије да подносилац представке није исцрпео сва делотворна домаћа правна средства, у складу са чланом  35 став 1 Конвенције јер је пропустио да се обрати Уставном суду Србије због наводне повреде својих права. У одлуци, Суд се позвао на пресуду Винчић и други против Србије, у којој је изнео мишљење да се уставна жалба може сматрати делотворним правним средством у односу на све представке поднете после 7. августа 2008. године када је прва мериторна одлука Уставног суда објављена у Службеном гласнику Републике Србије. Пошто се подносилац представке обратио Суду 9. фебруара 2009. године, а пре тога није поднео уставну жалбу Уставном суду, нити је доказао да се из неког разлога уставна жалба  може сматрати неодговарајућим или неделотворним правним средством, Суд је одлучио да његова представка треба да буде одбачена у складу са чланом 35 став 1 и 4 Конвенције.

Јовановић против Србије одлука (9560/09)

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ