Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлуке Европског суда за људска права по представкама Михаиловић (39275/12) и Стокић (54689/12)

Европски суд за људска права објавио је на свом сајту две одлуке од 12. фебруара 2013. године о недопуштености представки које су изјавиле Андреа Михаиловић (представка бр. 39275/12) и Јованка Стокић (представка бр. 54689/12).

У представци  бр. 39275/12, Андреа Михаиловић из Земуна жалила се због губитка године у основној школи, услед неполагања разредног испита и неиздавање уверења о завршној години, тврдећи да јој је повређено право на образовање гарантовано чланом 2 Протокола 1 уз Европску конвенцију о људским правима.

Суд је њену представку прогласио недопуштеном због неисцрпљивања унутрашњих правних средстава (захтев за заштиту права ученика предвиђен Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи; вођење управног спора; изјављивање уставне жалбе).

Иначе, Суд је у овој одлуци још једном потврдио да се уставна жалба сматра делотворним средством које је потребно искористити пре обраћања Европском суду за људска права и у ситуацији као што је ситуација подоситељке представке, јер су школе установе које врше јавну власт, тако да је поводом аката школских власти увек могуће изјавити и уставну жалбу.

У представци бр. 54689/12, Јованка Стокић из Кушиљева жалила се због висине накнаде од 500 евра коју јој је досудио Уставни суд у поступку по уставној жалби изјављеној због повреде права на суђење у разумном року у радном спору.

Суд је ову притужбу одбио са образложењем да је износ досуђене накнаде адекватан дужини трајања домаћег поступка и активности суда у том периоду (6 година и 6 пресуда у меритуму), висини животног стандарда у Србији и брзини  реализације досуђене накнаде. На тај начин, Суд је поновио свој став већ изнет у одлуци Видаковић (бр. 16231/07), нашавши да је подноситељка изгубила статус жртве услед чега је представка очигледно неоснована.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ