Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пердув против Србије, одлука, (П. бр. 35979/04)

Тело Court (Second Section)
Тип документа Decision
Језик ENGLISH
Наслов PERDUV v. SERBIA
Број представке 35979/04
Ниво важности 3
Ззаступник
подносиоца
THORNHAMMAR JAN
Тужена држава Serbia

Датум подношења 
представке

20/09/2004
Датум доношења
одлуке
06/03/2007
Закључак Struck out of the list
Чланови P1-1 ; 6 ; 13+P1-1 ; 37-1

Преузми одлуку (српски) (english)

Originating Body Court (Second Section)
Document Type Decision
Language ENGLISH
Title PERDUV v. SERBIA
Application Number 35979/04
Importance Level 3
Represented by THORNHAMMAR JAN
Respondent State Serbia
Date of Introduction 20/09/2004
Date of Decision 06/03/2007
Conclusion Struck out of the list
Articles P1-1 ; 6 ; 13+P1-1 ; 37-1
САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ