Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке у предмету Гопић и 3 других против Србије 32878/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) 3. октобра 2019. године објавио одлуку о недопуштености у предмету Гопић и 3 других против Србије 32878/16.

Подносиоци представки су се жалили на неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донетих у њихову корист против предузећа у државном/друштвеном власништву. Влада је обавестила Суд да подносиоци нису пријавили своја потраживања у стечајним поступциома који су покренути против дужничких предузећа и да на тај начин нису исрпели сва правна средства која су им била на располагању у домаћем правном систему.

Суд је овај приговор Владе одбацио, али је по службеној дужности применио правило рока од шест месеци за подношење представке наводећи да је требало да подносиоци поднесу своје представке овом Суду у року од шест месеци од дана окончања извршних поступака у својим предметима. Наиме, сви извршни поступци покренути против наведених предузећа прекинути су по сили закона покретањем стечајних поступака против истих предузећа у току 2009. и 2010. године.  Како су представке поднете Суду тек 2016. године, Суд је утврдио да су представке поднете неблаговремено и одбацио их у складу са чланом 35., ставовима 1. и 4. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ