Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке у предмету Ивковић Пашћан против Србије бр. 8653/10

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) je 14. новембра 2019. године објавио одлуку о брисању представке Ивковић Пашћан против Србије бр. 8653/10 са своје листе предмета.

Позивајући се на чланове 8. и 13. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), подноситељка представке се жалила да је њено дете, рођено у државној болници, отето или можда незаконито усвојено од стране друге породице одмах по свом рођењу и хтела је да открије истину о судбини свог детета. Тврдила је да у вези с тим није имала ниједан ефикасан домаћи правни лек.

Влада Србије је поднела запажања као одговор на представку која су прослеђена подноситељки. Европски суд је позвао подноситељку да поднесе сопствена запажања и обавестио је  о неопходности ангажовања адвоката као заступника у овој фази поступка.

Подноситељка представке није одговорила на дописе Секретаријата и Европски суд је закључио да она не жели да настави поступак пред овим судом у смислу члана 37. став 1. тачка (а) Конвенције.

С обзиром на то да Европски суд у конкретном случају није нашао посебне околности, у погледу поштовања људских права дефинисаних Конвенцијом и протоколима уз њу, које би захтевале наставак испитивања представке, одлучио је да ову предтавку избрише са листе својих предмета.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ