Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке у предмету Сабиха Жунић Лековић против Србије, број 43076/20

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. маја 2022. године донео, а 9. јуна 2022. објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Сабиха Жунић Лековић против Србије.

Подноситељка се притуживала на повреду права на суђење у разумном року из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију, услед неизвршења, односно одложеног извршења правоснажне домаће пресуде усвојене против друштвеног/државног предузећа.

Влада је у својим Запажањима истакла да је одлука на чије се неизвршење подноситељка притуживала већ извршена у њену корист, те је предложила да Суд одбаци представку због злоупотребе права на појединачну представку, јер о наведеном подноситељка није обавестила Суд. Подноситељка се на ове наводе Владе није изјаснила.

Након испитивања случаја, Суд се уверио у истинитост тврдњи Владе и уочио да је 15. децембра 2020. године подноситељки у целости исплаћен износ досуђен домаћом одлуком.

Како подноситељка није обавестила Суд о овој информацији која представља саму суштину представке, нити је дала било какво објашњење за такав пропуст, Суд је заузео став да је овакво понашање очигледно у супротности са сврхом права на појединачну представку.

С обзиром да је подноситељка своју представку поднела путем пуномоћника из реда адвоката, Суд је такође констатовао да адвокати, у складу са својом професијом, морају показати високу професионалну разборитост и смислену сарадњу у раду са Судом, штедећи га од неозбиљних притужби.

Стога адвокати и пре и након покретања поступака пред Судом треба да се марљиво распитају о свим детаљима и околностима случаја, стриктно се придржавајући свих релевантних правила поступка, при чему су такође дужни да и своје клијенте подстакну да учине исто. У противном, намерна или немарна злоупотреба ресурса Суда може нарушити кредибилитет рада адвоката у очима Суда, али и довести до ситуације да се појединим адвокатима забрани заступање подносилаца.

С обзиром на горе наведено, Европски суд је донео одлуку да представку прогласи неприхватљивом због злоупотребе права на појединачну представку, у складу са одредбама члана 35. ст. 3(а) и 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ