Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке у предмету Стојановић и Миленовић против Србије бр. 70716/16 и 4125/17

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) 3. октобра 2019. године објавио одлуку о недопуштености представки у предмету Стојановић и Миленовић против Србије бр. 70716/16 и 4125/17.

Подносиоци представки су се позвали на повреду права из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола 1 уз Конвенцију због одложеног извшења домаће пресуде донете у његову корист против дужника државног/друштвеног предузећа.

Међутим, након испитивања докумeнтације Суд је заузео став да тужена Влада не може бити одговорна за неизвршење одлука на домаћем нивоу, јер подносиоци представки нису правилно поднели своје уставне жалбе и утврдио да су представке недопуштене због неисцрпљивања домаћих правних средстава и да се морају одбити у складу са чланом 35. ставовима 1. и 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ