Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке у предмету Звонко Стаменковић против Србије, представка број 42827/17 и одлукe у предмету Милан Танасковић и 20 других представки против Србије, водећа представка број 19207/17

Европски суд за људска права је 22. октобра 2020. године објавио одлуку у предмету Звонко Стаменковић против Србије, представка број 42827/17 и одлуку у предмету Милан Танасковић и 20 других представки против Србије, водећа представка број 19207/17.

Сви подносиоци представки су се, на основу члана 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) и члана 1. Протокола брoj 1. уз Конвенцију, притуживали на неизвршење домаћих судских одлука донетих у његову корист против друштвених предузећа.

Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) је обавестила Европски суд да је држава исплатила износе досуђене на домаћем нивоу, али да су подносиоци пропустили да ову чињеницу саопште Суду. 

Разматрајући информације које је Влада доставила, Европски суд је утврдио да подносиоци нису обавестили Суд о битним чињеницама предмета пре него што је Влада добила обавештење о поднетим представкама и да за овакав пропуст нису дали образложење, те је представке одбацио као неприхватљиве, сагласно одредбама члана 35. ст. 3 (а) и 4. Конвенције, због злоупотребе права на представку.

Европски суд је подсетио да представка може бити одбачена због злоупотребе права, поред осталог, ако је свесно заснована на нетачној информацији или ако су битне информације или документи намерно изостављени приликом њеног подношења, а и касније, посебно уколико се те информације и документи односе на суштину ствари.

Европски суд је такође истакао да „намерна или немарна злоупотреба ресурса Суда може угрозити веродостојност рада адвоката у очима Суда, па чак и ако се систематски догоди, може довести до ситуације да се појединим адвокатима забрани заступање подносилаца представки према Правилу 36. став 4 (б) Пословника Суда“.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ