Српски ћирилица Srpski latinica

 

Случај Арни против Србије (представка бр. 32739/04) и Случај Сабо против Србије (представка бр. 44103/06)

Европски суд за људска права донео две одлуке о брисању предмета са листе својих случајева

Европски суд за људска права је 11. децембра 2012. године донео две одлуке о брисању предмета са листе својих случајева.

У случају Арни против Србије (представка бр. 32739/04), подносилац Зећи Арни (Zeqi Arrni) из Приштине обратио се Суду због пропуста органа Републике Србије да му се уручи одлука домаћег суда од 13. јануара 1999. године у вези са обуставом исплате пензија.

Након што је тужена држава 15. септембра 2010. године поднела запажања, подносилац је у три наврата позиван да достави свој одговор, у погледу чега се он оглушио, због чега је Суд закључио да не жели да се настави даљи поступак по његовој представци, па је случај брисан са листе случајева пред Судом, у смислу члана 37. става 1. а Конвенције.

У случају Сабо против Србије (представка бр. 44103/06), подносилац Бела Сабо из Зрењанина обратио се Суду због прекомерне дужине парнице за накнаду штете.

У одговору на ову представку тужена држава, између осталог, обавестила је Суд да је подносилац умро 21. јуна 2007. године.

С обзиром да пуномоћник подносиоца представке није, и поред више позива Суда, обавестио Суд да ли има лица која желе да наставе започети поступак, те да није доставио прописно пуномоћје, овај случај брисан је са листе случајева пред Судом, у смислу члана 37. става 1. ц Конвенције.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ