Српски ћирилица Srpski latinica

 

Стојановић и други против Републике Србије (п. бр. 9071/06)

Обрисан са листе случајева пред ECHR

Основ за скидање предмета Стојановић и други са листе случајева пред Судом је једнострана декларација коју је заступник, након добијања сагласности од Општинског суда у Лесковцу, поднео Суду.

Овом декларацијом Република Србија се обавезала да господину Стојановићу и другим подносиоцима представке исплати укупно 3.200,00 € у динарској противвредности у року од три месеца рачунајући од дана доношења одлуке Суда, а то је 22. април 2008.

Подносиоци представке били су противни скидању предмета са листе и закључењу поравнања.

Наиме, у писму које су подносиоци представке упутили Суду 20. децембра 2007. године навели су да скидање представке са листе није оправдано. Суд није усвојио овај став и обрисао је представку са листе предмета, јер је сматрао да није потребно даље наставити испитивање представке сходно члану 37. Конвенције.

Међутим Суд је такође истакао да, с обзиром да спорни поступак још увек траје, ова одлука Суда ни у ком смислу не прејудицира исход поступка пред домаћим судом, нити спречава подносиоце представке да остваре накнаду за евентуална кашњења која настану после доношења ове одлуке. Суд је такође напоменуо да, уколико Република Србија не испуни све обавезе из једностране декларације, може вратити представку на листу предмета.

У вези са притужбом подносиоца представке на повреду члана 1 Протокола 1 Конвенције (право на мирно уживање имовине), Суд је установио да је реституција спорне имовине немогућа и да је спор за накнаду још увек у току те је тако ова притужба неприхватљива због неисцрпљивања домаћих правних лекова.

Према томе, једина обавеза за Републику Србију је да уплати 3.200,00 €.

Предност оваквог начина решавања предмета је та што Суд не доноси пресуду, што не утврђује повреду Конвенције и што је најважније даљи ток предмета се не надзире од Комитета министара. Поред тога, избегнуто је плаћање већег износа од износа понуђеног у декларацији, као и износа трошкова поступка.

Међутим независно од тога, поступак пред домаћим судом који траје од 1995. године држава је у обавези да заврши у разумном року.

Преузми одлуку (српски) или (english)

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ