Српски ћирилица Srpski latinica

 

Суд донео одлуку о делимичној допуштености представка број 15433/07 коју су против Републике Србије поднели Даринка Таталовић и Рајко Ђекић

Европски суд за људска права је 23. новембра 2010. године по представци Даринке Таталовић и Рајка Ђекића поднетој против Републике Србије исту прогласио делимично допуштеном.

Наиме, подносиоци представке жалили су се према члану 6. став 1. Конвенције, да им је онемогућен приступ Врховном суду приликом утврђивања њихових грађанских права и обавеза, према члану 6. став 1. Конвенције, због дужине домаћег поступка и према члану 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, због повреде права на имовину.

Имовина која је предмет спора у овом случају национализована је 1948. године према Закону о национализацији приватне имовине из 1948. године, који је предвиђао национализацију све имовине која је припадала страним држављанима.


Подносиоци представке су 2. јула 1992. године поднели тужбу Другом општинском суду у Београду против локалних власти. Подносиоци представке су тврдили да су њихови преци 1939. године купили спорну имовину од чешког држављанина Б. Б., и да према томе та имовина није могла бити национализована. Спорна чињеница у овом предмету је стварно постојање уговора о куповини, који је наводно уништен.

У тужби су проценили да је новчана вредност њиховог захтева 6.000.000 „старих динара“ (YUR – приближно 37.500 немачких марака (ДЕМ) у то време).

Суд је 30. марта 1998. године пресудио у корист подносилаца представке. Ту одлуку је потврдио Окружни суд у Београду 31. марта 1999. године.

На захтев републичког правобраниоца Врховни суд је 6. децембра 2000. године укинуо одлуке од 30. марта 1998. године и 31. марта 1999. године и вратио предмет на поновно суђење.

Подносиоци представке су 9. марта 2001. године проширили свој захтев на државу.

Други општински суд у Београду је 18. новембра 2003. године донео пресуду против подносилаца представке. Окружни суд у Београду је ту одлуку потврдио 10. новембра 2004. године. Врховни суд је 28. септембра 2006. године одбацио ревизију подносилаца представке на основу тога што нису определили новчану вредност свог захтева у тужби.

Одлука Врховног суда је уручена подносиоцима представке 12. октобра 2006. године.

Суд  је сматрао да се на основу списа предмета не може утврдити допуштеност прве притужбе подносилаца представке, у вези са приступом суду, и да је према томе неопходно да се, у складу са Правилом 54 став 2 (б) Пословника Суда, Влада Тужене државе обавести о овом делу представке.

У вези са другом притужбом подносилаца представке, Суд констатује да је спорни поступак трајао мање од три године после ратификације Конвенције (3. март 2004. године). С обзиром да није било значајних периода неактивности на страни домаћих судова, ова притужбу је Суд прогласио очигледно неоснованом.

Најзад, трећа притужба подносилаца представке се у суштини односи на њихово незадовољство због тога што нису поново стекли спорну имовину. У складу са мишљењем домаћих судова, Суд констатује да захтев подносилаца представке није био довољно прецизиран да би добио заштиту према члану 1. Протокола број 1 уз Конвенцију. Због тога ова притужба је проглашена некомпатибилном ratione materiae.

Таталовић и Ђекић против Србије (203.43 kB)

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ