Српски ћирилица Srpski latinica

 

Суд донео одлуку о недопуштености представке број 15433/07 коју су против Републике Србије поднели Даринка Таталовић и Рајко Ђекић

Европски суд за људска права је 29. маја 2012. године по представци Даринке Таталовић и Рајка Ђекића поднетој против Републике Србије донео одлуку о недопуштености представке.

Наиме, подносиоци представке жалили су се према члану 6. став 1. Конвенције, да им је онемогућен приступ Врховном суду приликом утврђивања њихових грађанских права и обавеза.

Предмет спора у овом случају била је имовина национализована 1948. године према Закону о национализацији приватне имовине из 1948. године, који је предвиђао национализацију све имовине која је припадала страним држављанима.

Подносиоци представке су 2. јула 1992. године поднели тужбу Другом општинском суду у Београду против локалних власти. Подносиоци представке су тврдили да су њихови преци 1939. године купили спорну имовину од чешког држављанина Б. Б., и да према томе та имовина није могла бити национализована. Спорна чињеница у овом предмету је стварно постојање уговора о куповини, који је наводно уништен.

У тужби су проценили да је новчана вредност њиховог захтева 6.000.000 „старих динара“ (YUR – приближно 37.500 немачких марака (ДЕМ) у то време - Према девизном курсу тадашње Народне банке Југославије).

Суд је 30. марта 1998. године пресудио у корист подносилаца представке. Ту одлуку је потврдио Окружни суд у Београду 31. марта 1999. године.

На захтев републичког правобраниоца Врховни суд је 6. децембра 2000. године укинуо одлуке од 30. марта 1998. године и 31. марта 1999. године и вратио предмет на поновно суђење.

Подносиоци представке су 9. марта 2001. године проширили свој захтев на државу.

Други општински суд у Београду је 18. новембра 2003. године донео пресуду против подносилаца представке. Окружни суд у Београду је ту одлуку потврдио 10. новембра 2004. године. Врховни суд је 28. септембра 2006. године одбацио ревизију подносилаца представке на основу тога што нису определили новчану вредност свог захтева у тужби.

Одлука Врховног суда је уручена подносиоцима представке 12. октобра 2006. године.

Подносиоци су се притуживали да им је одбачајем ревизије ускраћено право на приступ Суду. Међутим, оно што су подносиоци пропустили да изнесу, а што је изнето од стране заступника Републике Србије, је чињеница да су подносиоци 3. јануара 2007. године поднели  захтев за понављање поступка, поводом чега је Врховни суд одлуком од 5. новембра 2006. године укинуо спорну одлуку о одбачају ревизије од 28. септембра 2006. године и одлучио о поднетој ревизији тако што ју је одбио као неосновану.

С обзиром да су подносиоци прећутали ову битну чињеницу за одлучивање Суда о наводној повреди права на приступ суду, Суд је њихову представку одбацио као недопуштену, с обзиром да је њихово понашање било у супротности са правом на индивидуалну представку, а све сходно члану 34 у вези са чланом 35 став 3 и 4. Конвенције.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ