Српски ћирилица Srpski latinica

 

Варга против Србије (бр. 11681/05)

Обрисан са листе предмета


Према чињеницама које је Суд доставио подноситељка представке је током 2001. године пред Општинским судом у Кули покренула поступак за утврђивање брачне тековине. Општински суд у Кули је пресудом П 113/01 од 14. марта 2002. године усвојио тужбени захтев у целости и досудио накнаду трошкова поступка. Ова пресуда је по жалби тужиоца тј. подносиоца представке укинута од стране Окружног суда у Сомбору само у делу о трошковима поступка (Гж 524/02 од 29. октобра 2002. године). Општински суд у Кули је донео 28. новембра 2003. године нову одлуку о трошковима поступка (П 113/01), али је и ова одлука укинута од стране Окружног суда у Сомбору (Гж 292/04 од 28. новембра 2004. године). Након тога није било никаквих процесних активности суда осим што је решењем од 12. јула 2005. године (исти пословни број као горе) дошло до прекида поступка у овом предмету.

У овом предмету дошло је до размене два круга поднесака, али кључно за повлачење представке било је то што су Општински суд у Кули и Окружни суд у Сомбору, након интервенције заступника током децембра 2006. године  (посета судовима и разговор са подносиоцем представке), правоснажно окончали поступак за непуна четири месеца (поступак је трајао од 2001. године). Задовољна оваквим развојем ситуације подноситељка представке је изјавила да повлачи представку након чега је заступник предложио Суду да случај буде скинут са листе случајева пред Судом, што је Суд и прихватио.

Ово је трећа одлука о скидању предмета са листе. по представкама које су комунициране држави на одговор, донета од почетка ове године (претходно су скинути случајеви Шекеровић и Пердув).
Преузми одлуку (english) или (српски) .

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ