Српски ћирилица Srpski latinica

 

Живковић против Србије (п. бр. 17234/04)

Обрисана са листе случајева пред Судом.

Основ за скидање ове представке са листе случајева пред Судом је једнострана декларација коју је заступник, након добијања сагласности од  Општинског суда у Жабарима, поднео Суду.

Иначе, представку Суду је поднео Горан Живковић из Београда због дужине трајања судског поступка пред Општинским судом у Жабарима. Поступак се води од 1996. године и истакнута је повреда члана 6 став 1 Конвенције.

Суд је предложио склапање пораванања на износ од 4500,00 евра. Подносилац представке био је противан склапању поравнања и доношењу одлуке да се предмет скине са листе случајева пред Судом, па је захтевао  наставак поступка. Ове наводе Суд није прихватио, већ је одлучио да предмет скине са листе случајева који се налазе пред Судом по основу једностране декларације заступника, коју је заступник дао пошто је увидео да не постоји могућност склапања поравнања због непристајања подносиоца представке на споразумно решење спора.

По основу ове декларације држава Србија је у обавези да господину Живковићу исплати 4500,00 евра у динарској противвредности на његов рачун, у року од три месеца, рачунајући од дана доношења одлуке Суда, а то је 4. новембар 2008. године. Дакле, крајњи рок за исплату наведене суме је 4. фебруар 2009. године. У случају да се наведени износ не плати може се наставити поступак пред Судом.

Предност оваквог начина решавања предмета је та што Суд не доноси пресуду, што не утврђује постојање повреде Конвенције и што је најважније, даљи ток предмета се не надзире од Комитета министара. Поред тога, избегнуто је плаћање већег износа од износа понуђеног у декларацији, као и износа трошкова поступка. Са друге стране, овакво решење је повољно и за подносиоца, јер не мора чекати на исплату до доношења пресуде, која не мора увек бити у његову корист.

Суд је сматрао да су тврдње подносиоца у вези са питањем правичности поступка пред домаћим судом преурањене и није их прихватио због неисцрпљивања домаћих правних средстава (поступак пред домаћим судом је у току).

Преузми одлуку (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ