Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Мијатовић и други против Србије, објављена 23. октобра 2018. године, представкe бр. 50117/13 и 6 других

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. октобра 2018. године објавио пресуду у предмету Мијатовић и 6 других против Србије, представкe бр. 50117/13 и 6 других.

Упркос противљењу Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада), о овом предмету је одлучивао трочлани одбор, па је пресуда постала правоснажна 23. октобра 2018. године.

Подносиoци представки су се притуживали према члану 6. став 1. и члану 13. Конвенције због неизвршења домаћих правоснажних судских одлука донетих у њихову корист.

Суд је најпре одбио приговор Владе о непостојању значајнијег оштећења на страни подносилаца који су поднели представке бр. 60349/13 и 63099/13, уз образложење да је претходно сам Уставни суд утврдио повреду права на суђење у разумном року у вези са притужбама поменутих подносилаца.

Имајући у виду да је Уставни суд претходно већ утврдио повреду права на суђење у разумном року и доделио сваком од подносилаца представки одређену накнаду нематеријалне штете, Влада је истакла и приговор губитка статуса жртве у односу на све подносиоце.

Одлучујући по поменутом приговору, Суд је најпре констатовао да је испуњен први услов за губитак статуса жртве, имајући у виду да је Уставни суд изричито утврдио постојање повреде права у домаћем правном систему. Међутим, одлучујући о другом услову за губитак статуса жртве, Суд је утврдио да износи који су додељени од стране Уставног суда нису били довољни. Наиме, Суд је истакао да су додељени износи вишеструко нижи од износа које је Суд додељивао у својој пракси за сличне повреде. Последично, Суд је одбио и овај приговор Владе.

Имајући у виду наведено, а нарочито закључак Суда о статусу жртве подносилаца представки, Суд је закључио да је дужина домаћих поступака била претерана и последично утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције. Последично, Суд је наложио Влади да подносиоцима исплати одређене износе на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и претрпљених трошкова.

Поред тога, Суд је одлучио да није потребно испитивати суштински исте притужбе према члану 13. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ