Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и други против Србије (представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15).

Подносиоци представки су се, према члану 6. став 1. Европске Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), жалили на дужину трајања разних кривичних и парничних поступака.

Сви подносиоци представки су претходно изјављивали уставне жалбе Уставном суду. Уставни суд је у свим предметима донео одлуке у којима је подносиоцима утврдио повреду њиховог права на суђење у разумном року и досудио им, на име накнаде нематеријалне штете, одређене износе.  

Влада се противила томе да представке испитује трочлани Одбор. Суд није прихватио овај приговор.

Имајући у виду одлуке Уставног суда, Влада је истакла и приговор да су сви подносиоци представки изгубили статус жртве и да је утврђивање повреде права и досуђивање накнаде нематеријалне штете од стране Уставног суда, представљало довољно обештећење за кршење права подносилаца на суђење у разумном року.

Суд је сматрао да је овај приговор о губитку статуса жртве блиско повезан са суштином притужби и да о њему треба да буде одлучено заједно са меритумом.

Разматрајући меритум, Суд је подсетио на то да статус „жртве“ подносилаца представки, у смислу члана 34. Конвенције, зависи од чињенице да ли су домаћи органи признали, било изричито или прећутно, наводну повреду Конвенције и, ако је неопходно, пружили одговарајуће обештећење у вези са повредом.

Суд је најпре констатовао да је Уставни суд утврдио да је повређено право подносилаца представки на суђење у разумном року, чиме је потврдио повреду на коју се подносиоци жале и делотворно задовољио први услов утврђен праксом Суда.

Суд је даље истакао да статус жртве подносилаца представки зависи од тога да ли је пружено обештећење било адекватно и довољно, с обзиром на правично задовољење, како је прописано чланом 41. Конвенције. С тим у вези, Суд је подсетио да се у предметима који се односе на дужину трајања поступка, једна од карактеристика довољног обештећења, које може да отклони статус жртве странке, односи на додељени износ. Овај износ зависи, посебно, од карактеристика и делотворности правног лека. Стога су земље, као Србија, које су изабрале правно средство створено и да убрза поступак и да додели накнаду, слободне да доделе износе који, иако су нижи од оних које додељује Суд, нису неразумни.

Суд је истакао да оцена тога да ли се додељени износ може сматрати разумним мора сагледати у светлу свих околности случаја. Ово укључује не само трајање поступка у конкретном случају, већ  и вредност досуђеног износа у светлу животног стандарда државе у питању и чињенице да ће накнада штете на основу националног система генерално бити досуђена и исплаћена много брже него што је то случај ако о предмету одлучује Суд на основу члана 41. Конвенције.

У светлу расположивог материјала и с обзиром на конкретне околности случајева, Суд је сматрао да износи који су досуђени подносиоцима не могу да буду сматрани довољним, односно да не представљају одговарајуће обештећење за претрпљене повреде. Суд је, стога, закључио да подносиоци представки нису изгубили статус жртве, у смислу члана 34. Конвенције и да овај приговор Владе мора да буде одбијен.

С обзиром на наведено, и посебно на оцену Суда у вези статуса жртве подносилаца представки, Суд је закључио да је у овом предмету дужина поступка била претерана и да није испунила захтев „разумног времена“, из ког разлога је утврдио да је подносиоцима повређен члан 6. став 1. Конвенције и досудио им одређене износе на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ