Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ пресуде у предмету Голић и 27 других против Србије 60162/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2019. године објавио пресуду у предмету Голић и 27 других против Србије 60162/16. Пресуду је донео трочлани одбор Суда, што значи да је пресуда постала правноснажна даном објављивања.

Подносиоци представки су се жалили на неизвршење или закаснело извршење одлука донетих у њихову корист против друштвених/државних предузећа на домаћем нивоу. Суд је поновио да се извршење пресуде коју донесе било који суд мора сматрати саставним делом „суђења“ у смислу члана 6.  Европске конвенције  за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) и позвао се на своју судску праксу која се односи на неизвршење или одложено извршење правноснажних домаћих пресуда наводећи да домаћи органи нису предузели све неопходне мере да благовремено спроведу одлуке донете у корист подносилаца представки.

Суд је због тога утврдио повреду члана 6. Конвенције и подносиоцима досудио одређене износе, а одбацио преостали део захтева подносиолаца представки за правичним задовољењем.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ