Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ пресуде у предмету Јовичић против Србије 65474/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2019. године објавио пресуду у предмету Јовичић против Србије 65474/16. Пресуду је донео трочлани одбор Суда, што значи да је пресуда постала правноснажна даном објављивања.

Подносилац представке се позвао на повреду права из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола 1. уз Конвенцију због одложеног извшења домаће пресуде донете у његову корист против дужника државног/друштвеног предузећа.

Суд је утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола 1. уз Конвенцију позивајући се на своју праксу у сличним случајевима против Србије (нпр. Качапор и др., Црнишанин и др) и обавезао је Републику Србију да подносиоцу представке на име нематеријалне штете исплати износ од 2.000 евра.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ